Akt / Dokument / Rękopis:
Brygidki, Łuck, "Inne zgromadzenia zakonne", 1763 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Klasztor: Brygidki, Łuck

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1763 r.

Autor/Wystawca: Wietrowski Marian, wizytator generalny franciszkanów

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Inne zgromadzenia zakonne"

Zawartość kolekcji: Zezwolenie na odprawienie w klasztorze Drogi Krzyżowej [1763]

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 266 (1)

Mikrofilm: Dawne sygnatury: 3277, 3331, 3334, 3343, 3352, 3376, 3398; mikrofilm: 38873.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)