Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici bosi, Lublin (MB Szkaplerzna), Traktaty ascetyczne pisarza Tray Diego de Estella 1524-1578, franciszkanina hiszpańskiego. Rękopis zawiera przekłady traktatów, 1660 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1660 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Traktaty ascetyczne pisarza Tray Diego de Estella 1524-1578, franciszkanina hiszpańskiego. Rękopis zawiera przekłady traktatów

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Wąska droga zbawienia abo o wzgardzie świata, traktat niektóre insze rzeczy w sobie zawierający; 2. Zwierciadło miłośników świata. Barzo pożyteczne, za przydatek y dokonczenieprzeszłego traktatu przyłożone; 3. O cięzkosci y brzydkosci grzechu. Bardzo p

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bibliotheca PP. Carmelitarum Disc. Lublini.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej

Sygnatura obecna: III. 412