Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Walówka (Trójca Święta), Wizyta Całego Funduszu Klaszotru XX. Dominikanow Wolowskich Dyecezyi Wileńskiey Gubernij Grodzieńskiey, Powiatu y Dekanatu Nowogrodzkiego, Prowincyi Lit[ewski]ey Zakonu Dominik[ańskieg]o za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńsk[ieg]o Rzymsko-Katolickiego Konsys, 1820 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Całego Funduszu Klaszotru XX. Dominikanow Wolowskich Dyecezyi Wileńskiey Gubernij Grodzieńskiey, Powiatu y Dekanatu Nowogrodzkiego, Prowincyi Lit[ewski]ey Zakonu Dominik[ańskieg]o za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńsk[ieg]o Rzymsko-Katolickiego Konsys

Miejsce wystawienia/wydania: Walówka

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 3675, k. 474r-481v.