Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Wicyń (Narodzenie NMP), Inventarium. Des vei dem Dorfe Wicyn im Zloczower Kreise gelegenen, mit dem Kloster ad S[a]nct[u]m Onuphrium zu Lemberg anverleibten Basilianer-Klosters, welches im Grunde der hoh-Gubernial-Verordnung vom 13 Juny [1]826 Z[ah]l 30827 und Kreisämtlichen Int, 1834 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | Ost. aktualizacja: 02.11.2014 13:43 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1834 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventarium. Des vei dem Dorfe Wicyn im Zloczower Kreise gelegenen, mit dem Kloster ad S[a]nct[u]m Onuphrium zu Lemberg anverleibten Basilianer-Klosters, welches im Grunde der hoh-Gubernial-Verordnung vom 13 Juny [1]826 Z[ah]l 30827 und Kreisämtlichen Int

Miejsce wystawienia/wydania: Wicyń

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Sygnatura obecna: CPAHLw. Rps F 684, op. 1, spr. 1208, 18 k.