Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Wizyta Klasztoru XX. Pijarow Witebskich w Archidiecezyi Mohilowskiey w Gubernii Witebskiey w mieście Witebsku wskutek przedpisania Zwierzchności przez X. Macieja Kupścia Prowincyała XX. Pijarów uczyniona R[ok]u 1820, 1820 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Klasztoru XX. Pijarow Witebskich w Archidiecezyi Mohilowskiey w Gubernii Witebskiey w mieście Witebsku wskutek przedpisania Zwierzchności przez X. Macieja Kupścia Prowincyała XX. Pijarów uczyniona R[ok]u 1820

Miejsce wystawienia/wydania: Witebsk

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Wizyta Klasztoru Witebskiego XX. Pijarów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 26, d. 1408, 37 k.