Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP), Rejestry książek znajdujących się w bibliotekach klasztorów OO. Karmelitów Bosych Prowincji Litewskiej, 1834 r, 1834 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:11 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1834 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rejestry książek znajdujących się w bibliotekach klasztorów OO. Karmelitów Bosych Prowincji Litewskiej, 1834 r

Miejsce wystawienia/wydania: Berdyczów

Język: polski

Zawartość kolekcji: Opisanie Ogólne Biblioteki Klasztoru Berdyczowskiego XX. Karmelitow Bosych dnia 20 Kwietnia 1834 Roku uczynione

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: CBNANBMin. Rps F 23, op. 1, d. 893.