Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Act Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięży Bernardynow odbyty przez Xiędza Marcelliana Gudelwicza Zakonu Bernardyńskiego Prowincyi Litewsko-Ruskiey […] Aktualnego Prowincyała Delagata Wizytatora Miesiąca Augusta 10 Dnia 1817go R, 1817 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1817 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Act Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięży Bernardynow odbyty przez Xiędza Marcelliana Gudelwicza Zakonu Bernardyńskiego Prowincyi Litewsko-Ruskiey […] Aktualnego Prowincyała Delagata Wizytatora Miesiąca Augusta 10 Dnia 1817go R

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35569 (A-2199), 11 k.