Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Wizyta Klasztoru Brzeskiego Xięży Bernardynów Gubernij Grodzienskiey Powiatu y Dekanatu Brzeskiego z Roku 181, 1818 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1818 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Klasztoru Brzeskiego Xięży Bernardynów Gubernij Grodzienskiey Powiatu y Dekanatu Brzeskiego z Roku 181

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4014, k. 336r-341v.