Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Akt Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięży Bernardynow odbyty przez […] Xiędza Jakuba Masiukiewicza Dziekana Brzeskiego Delegowanego Wizytatora wykonany Dnia 8 Januarij 1818 Roku sporządzony i przez tegoż […] Xiędza Wizytatora p, 1818 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1818 r.

Kopista: Masiukiewicz Jakub

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akt Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięży Bernardynow odbyty przez […] Xiędza Jakuba Masiukiewicza Dziekana Brzeskiego Delegowanego Wizytatora wykonany Dnia 8 Januarij 1818 Roku sporządzony i przez tegoż […] Xiędza Wizytatora p

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35568 (A-2198), 6 k.