Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kowno (św. Piotr i Paweł), Kronika Kościoła i Klasztoru Kowieńskiego XX. Augustyanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Powiecie Kowieńskim Dekanacie Kowieńskim Parafii Kowieńskiej. 1848, 1848 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | Ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1848 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kronika Kościoła i Klasztoru Kowieńskiego XX. Augustyanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Powiecie Kowieńskim Dekanacie Kowieńskim Parafii Kowieńskiej. 1848

Miejsce wystawienia/wydania: Kowno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Datt w Kownie 1848 r[oku] Miesiąca Marca 17. X.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35585 (A-2215), 4 k.