Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Lwów (Trójca Święta), "Rationes missarum, quae celebrantur in hoc conventu ordinis discalceatorum ss. Trinitatis redemptionis captivorum, eleemosynarum pro eiusdem missis receptarum in hac civitate Leopoliensi. A die 14 Julii a.D. 1686" (do r. 1717), 1686 - 1717 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1686 - 1717 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Rationes missarum, quae celebrantur in hoc conventu ordinis discalceatorum ss. Trinitatis redemptionis captivorum, eleemosynarum pro eiusdem missis receptarum in hac civitate Leopoliensi. A die 14 Julii a.D. 1686" (do r. 1717)

Losy po kasacie: RP Antoni Schneider

Uwagi:

Niepewna proweniencja.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 912