Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Lwów (Trójca Święta), "Regestr percepty y expensy rzeczy garderopskich a.D. 1766 die 22 Januarii in collegio Leopoliensi intra moenia ordinis sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum", 22.01.1766 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 22.01.1766 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Regestr percepty y expensy rzeczy garderopskich a.D. 1766 die 22 Januarii in collegio Leopoliensi intra moenia ordinis sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum"

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: RP Antoni Schneider

Uwagi:

Niepewna proweniencja.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 913