Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Kościelna Wieś (św. Wawrzyńca), Skrócony wykład starego Testamentu (k. 1-61); Summa Henrici famosi doctoris de decretis super clausulis (85-132'); traktat św. Augustyna (242-251'); kilka apokryfów: Historia trium regum (195'-235), Historia Pilati (235-241'), Narracio de purgatorio sti Patricii hibernensis episcopi (251'-260), Visio Tundali (265-275). Evangelium Nicodemi (312-323'); Kazania (281-311'); urywek z kroniki p. n. Flores temporum (354'-359') i in., są także dopiski: na marginesach gdzieniegdzie wyrazy polskie, na k. 280': anno (14)71 finite festisme Costen i t. p.; Mammotrekt łacińsko polski na 63 kartach (133-195): Incipit Mammotrectus alias glossarius, kończy się zaś dopiskiem (k. 195): Explicit monotractus (!) approbatus per capitula vera et lingva polonica vere dictus super vetus et novum testamentum. Correctus per Reuerendos magistros Collegy alme vniuersitatis Cracouiensis finitus post festum Scolastice in crastino anno LXX primo (1471), 1471 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1471 r.

Zawartość kolekcji: Skrócony wykład starego Testamentu (k. 1-61); Summa Henrici famosi doctoris de decretis super clausulis (85-132'); traktat św. Augustyna (242-251'); kilka apokryfów: Historia trium regum (195'-235), Historia Pilati (235-241'), Narracio de purgatorio sti Patricii hibernensis episcopi (251'-260), Visio Tundali (265-275). Evangelium Nicodemi (312-323'); Kazania (281-311'); urywek z kroniki p. n. Flores temporum (354'-359') i in., są także dopiski: na marginesach gdzieniegdzie wyrazy polskie, na k. 280': anno (14)71 finite festisme Costen i t. p.; Mammotrekt łacińsko polski na 63 kartach (133-195): Incipit Mammotrectus alias glossarius, kończy się zaś dopiskiem (k. 195): Explicit monotractus (!) approbatus per capitula vera et lingva polonica vere dictus super vetus et novum testamentum. Correctus per Reuerendos magistros Collegy alme vniuersitatis Cracouiensis finitus post festum Scolastice in crastino anno LXX primo (1471)

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex monasterio Koscelnensi. Generoso Domino Stanislao Gezowszky; 2. Panye myly Janye Buczynsky; 3. Liber iste domini Stanislai Gezowszky.

Losy po kasacie: 1. RP: Gezowski Stanisław; 2. RP: Buczyński Jan; 3. RP: Łopaciński Hieronim.

Uwagi:

Niepewna proweniencja (Ex monasterio Koscelnensi).

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 1713