Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), "Historicus diarius domus professae Cracoviensis Societatis Jesu", 1579 - 1639 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1579 - 1639 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Historicus diarius domus professae Cracoviensis Societatis Jesu"

Język: łacina

Ilość części składowych: 2

Losy po kasacie: RP Stefan Muczkowski

Uwagi:

Druk: ks. Jan WIELEWIECKI S. J., Dziennik spraw domu zakonnego o. o. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie, t. 1 wydał Józef Szujski (Kraków 1881), tom 2-4 wydał ks. Władysław CHOTOMSKI (Kraków 1886, 1889, 1899).

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 1927

Źródła opracowań (w tym bibliografia)