Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Fragment papierów majątkowych Ignacego Stanisława Tołokońskiego, 1700 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1700 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Fragment papierów majątkowych Ignacego Stanisława Tołokońskiego

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Pokwitowanie dot likwidacji testamentu Konstantego Włochowicza wyst przez oo bernardynów w Słonimiu

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Podpis: Paulin Urbanowicz.

Losy po kasacie: RP Aleksander Stańkowski

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 2444 (4)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)