Akt / Dokument / Rękopis:
Bonifratrzy, Lublin (Boże Ciało), Księga protokołów zebrań konwentu oraz wizytacji klasztoru i szpitala bonifratrów Bożego Ciała w Lublinie z lat 1720-1753, 1720 - 1753 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1720 - 1753 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Księga protokołów zebrań konwentu oraz wizytacji klasztoru i szpitala bonifratrów Bożego Ciała w Lublinie z lat 1720-1753

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Liczne podpisy bonifratrów z różnych klasztorów.

Losy po kasacie: RP Antoni Wadowski (do 1909)

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 2389

Źródła opracowań (w tym bibliografia)