Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.), Zbiór dokumentów z lat 1526-1812 dotyczących spraw majątkowych klasztoru dominikanów w Lublinie, 1690 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1690 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zbiór dokumentów z lat 1526-1812 dotyczących spraw majątkowych klasztoru dominikanów w Lublinie

Język: polski

Zawartość kolekcji: Kontrakty między Janem Pieniążkiem a klasztorem dominikanów w Lublinie o sumy zapisane przez Zofię Agnieszkę Zahorowską

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Podpis: Antoni Korczewski; 2. podpis: Jan Pieniążek; 3. podpis: Teresa Pieniążkowa; 4. podpis: Andrzej Sędkowski.

Losy po kasacie: RP Antoni Wadowski

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 3268 II (2)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)