Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP), Akta majątkowe i procesowe rodziny Ogińskich oraz Michała Kazimierza Ogińskiego dotyczące głównie miasta Słonimia oraz sporów z różnymi osobami o granice ekonomii słonimskiej z lat 1675-1799, 1788 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1788 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta majątkowe i procesowe rodziny Ogińskich oraz Michała Kazimierza Ogińskiego dotyczące głównie miasta Słonimia oraz sporów z różnymi osobami o granice ekonomii słonimskiej z lat 1675-1799

Język: polski

Zawartość kolekcji: Akt odwołujący się do sprawy granic między dobrami ekonomii słonimskiej i pińskiej a wsią Obrowem związaną z klasztorem benedyktynów w Trokach Starych

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 4477

Źródła opracowań (w tym bibliografia)