Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Zbiór autografów z lat 1643-1854, 1724 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1724 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zbiór autografów z lat 1643-1854

Język: polski

Zawartość kolekcji: Dokument Augusta II wystawiony dla klasztoru cystersów w Sulejowie

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Podpis: August II, król polski; 2. Andrzej Franciszek Cichocki.

Losy po kasacie: RP Władysław Macharski (do 1958 r.)

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 4542 I (6)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)