Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Pińsk, Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1791, 1791 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1791 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1791

Język: polski

Zawartość kolekcji: Kwit wystawiony M K Ogińskiemu przez klasztor

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Podpis: Antoni Brzozowski.

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 4450

Źródła opracowań (w tym bibliografia)