Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Słonim (św. Józef), Akta procesowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1742-1799, ok. 1742 - 1799

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: ok. 1742 - 1799

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta procesowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1742-1799

Język: polski

Zawartość kolekcji: Wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich dot sprawy z klasztorem jezuitów w Słonimiu

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 4391 (1)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)