Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Lwów (Trójca Święta), Papiery majątkowe i procesowe dotyczące spadku po Michale Serwacym Wiśniowieckim z lat 1748-1750, ok. 1748 - 1750

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: ok. 1748 - 1750

Regestr/Tytuł ujednolicony: Papiery majątkowe i procesowe dotyczące spadku po Michale Serwacym Wiśniowieckim z lat 1748-1750

Język: polski

Zawartość kolekcji: Akt wystawiony dla niesprecyzowanego klasztoru trynitarzy w Lwowie

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Uwagi:

Niepewna proweniencja. Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 4523

Źródła opracowań (w tym bibliografia)