Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Kobryń, Akta procesowe Teresy z Ogińskich Sołłohubowej z lat 1752-1754 dot sporu z bazylianami w Kobryniu o zagarnięcie zboża, 1752 - 1754 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1752 - 1754 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta procesowe Teresy z Ogińskich Sołłohubowej z lat 1752-1754 dot sporu z bazylianami w Kobryniu o zagarnięcie zboża

Język: polski

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1960 r.)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 5703

Źródła opracowań (w tym bibliografia)