Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł), Sykstus IV poleca opatom klasztorów w Mogile i w Tyńcu zbadać spór między norbertanami w Dłubni (Imbramowicach) a kartuzami, z powodu zamierzonego oddania dóbr imbramowickich kartuzom, 1477 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1477 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Sykstus IV poleca opatom klasztorów w Mogile i w Tyńcu zbadać spór między norbertanami w Dłubni (Imbramowicach) a kartuzami, z powodu zamierzonego oddania dóbr imbramowickich kartuzom

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bulla papieska: Sykstus IV.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 333

Źródła opracowań (w tym bibliografia)