Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Oświęcim (Święty Krzyż), Bolko, książę cieszyński, oświęcimski i głogowski zatwierdza zapis Jana, księcia oświęcimskiego 3 grzywien czynszu rocznego z obowiązkiem odpracowania za to 3 mszy tygodniowo na rzecz klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, 1413 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1413 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolko, książę cieszyński, oświęcimski i głogowski zatwierdza zapis Jana, księcia oświęcimskiego 3 grzywien czynszu rocznego z obowiązkiem odpracowania za to 3 mszy tygodniowo na rzecz klasztoru dominikanów w Oświęcimiu

Miejsce wystawienia/wydania: Oświęcim

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 20

Źródła opracowań (w tym bibliografia)