Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Brześć Kujawski (św. Michał Archanioł), Zygmunt I, król stwierdza, że w sporze między klasztorem dominikanów w Brześciu Kujawskim a Mikołajem z Kościelca, wojewodą inowrocławskim oraz Janem Smolickim, grodowym młynarzem, słuszność leży po stronie dominikanów, którzy winni otrzymywać co tydzień, 1521 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1521 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt I, król stwierdza, że w sporze między klasztorem dominikanów w Brześciu Kujawskim a Mikołajem z Kościelca, wojewodą inowrocławskim oraz Janem Smolickim, grodowym młynarzem, słuszność leży po stronie dominikanów, którzy winni otrzymywać co tydzień

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Kujawski

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 111

Źródła opracowań (w tym bibliografia)