Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł), Zygmunt August, król, na prośbę bpa płockiego Andrzeja Noskowskiego wyraża zgodę na przeniesienie kolegium jezuitów z Pułtuska do spalonego klasztoru dominikanów w Płocku, o ile dominikanie nie wyrażą sprzeciwu, 1565 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1565 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt August, król, na prośbę bpa płockiego Andrzeja Noskowskiego wyraża zgodę na przeniesienie kolegium jezuitów z Pułtuska do spalonego klasztoru dominikanów w Płocku, o ile dominikanie nie wyrażą sprzeciwu

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 163

Źródła opracowań (w tym bibliografia)