Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Krzemieniec, Bona Sforza d'Aragona, królowa polska prezentuje Stanisława Łopuchowskiego z Rawy na rektora kościoła NMP w Krzemieńcu i uposaża tenże kościół, 1538 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1538 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bona Sforza d'Aragona, królowa polska prezentuje Stanisława Łopuchowskiego z Rawy na rektora kościoła NMP w Krzemieńcu i uposaża tenże kościół

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dokument zniszczony.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 131

Źródła opracowań (w tym bibliografia)