Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny), Janusz, książę czerski, warszawski, wyszogrodzki itd. przenosi wsie: Rogowo i Orzechowo, należące do klasztoru norbertanek w Płocku z prawa polskiego na niemieckie, 1381 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1381 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Janusz, książę czerski, warszawski, wyszogrodzki itd. przenosi wsie: Rogowo i Orzechowo, należące do klasztoru norbertanek w Płocku z prawa polskiego na niemieckie

Miejsce wystawienia/wydania: Wyszogród

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 107

Źródła opracowań (w tym bibliografia)