Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny), Bolesław, książę Mazowsza i Rusi przenosi miejscowości : Barcice, Somianka, Maciejowice, Bodzanów, Rogowo, Karwowo, Orzechowo, Ciepelowo i Naruszowo, należące do klasztoru norbertanek w Płocku, z prawa polskiego na niemieckie (tzw chełmińskie) oraz nadaje, 1449 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1449 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław, książę Mazowsza i Rusi przenosi miejscowości : Barcice, Somianka, Maciejowice, Bodzanów, Rogowo, Karwowo, Orzechowo, Ciepelowo i Naruszowo, należące do klasztoru norbertanek w Płocku, z prawa polskiego na niemieckie (tzw chełmińskie) oraz nadaje

Miejsce wystawienia/wydania: Wyszogród

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 48

Źródła opracowań (w tym bibliografia)