Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Zygmunt III, król polski zatwierdza i transumuje dokument Zygmunta I Starego będący potwierdzeniem nadań, sprzedaży i zapisów dóbr dokonanych przez bądź na rzecz klasztoru, 1626 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1626 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt III, król polski zatwierdza i transumuje dokument Zygmunta I Starego będący potwierdzeniem nadań, sprzedaży i zapisów dóbr dokonanych przez bądź na rzecz klasztoru

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Podpis: Aleksander Koruń, referendarz i notariusz Wielkiego Księstwa Litewskiego; 2. pieczęć.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Dok. nr 216

Źródła opracowań (w tym bibliografia)