Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Brześć Kujawski (św. Michał Archanioł), Klemens XII, papież nadaje na 10 lat dopust zupełny w jedno z dwóch świąt św Krzyża kościołowi dominikanów w Brześciu Kujawskim, 1759 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1759 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Klemens XII, papież nadaje na 10 lat dopust zupełny w jedno z dwóch świąt św Krzyża kościołowi dominikanów w Brześciu Kujawskim

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Rkps 1581, k.40

Źródła opracowań (w tym bibliografia)