Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Wojciech, biskup wileński udziela wiernym odwiedzającym ołtarz w kościele franciszkańskim w Wilnie odpustu 40 dni odpustu za odmówienie określonych modlitw lub złożenie jałmużny, 1493 r.

Wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1493 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wojciech, biskup wileński udziela wiernym odwiedzającym ołtarz w kościele franciszkańskim w Wilnie odpustu 40 dni odpustu za odmówienie określonych modlitw lub złożenie jałmużny

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: Rkps 1243, k. 8

Źródła opracowań (w tym bibliografia)