Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Mikołaj z Ziębic sędzia dworski świdnicki stwierdza, że w Ziębicach Albert z Czesławic ( Cessalviz ) zastawił swe dobra klasztorowi cystersów w Henrykowie, 14.09.1311 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 14.09.1311 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Mikołaj z Ziębic sędzia dworski świdnicki stwierdza, że w Ziębicach Albert z Czesławic ( Cessalviz ) zastawił swe dobra klasztorowi cystersów w Henrykowie

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć wystawcy; 2. Pieczęć m. Ziębic.

Uwagi:

Druk: 1. Stenzel, Liber, s. 218; 2. SR 3222.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 52