Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Bernard ks. Śląska i pan Książa stwierdza, że Peczold Fryse nadał opatowi cystersów w Henrykowie 28 szefli zboża w Cierpisach ( Thirpicz ), 24.06.1318 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 24.06.1318 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bernard ks. Śląska i pan Książa stwierdza, że Peczold Fryse nadał opatowi cystersów w Henrykowie 28 szefli zboża w Cierpisach ( Thirpicz )

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć piesza z kontrasigillum.

Uwagi:

Druk: SR 3809.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 67