Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Bernard ks. Śląska i pan na Książu, opiekun swego młodszego brata Bolka stwierdza, że Racław z żoną Jadwigą sprzedali Janowi opatowi cystersów w Henrykowie 1 wolny łan z 2 ogrodami w Skalicach ( Scaliz ) i 3/4 wolnego łanu z ogrodem w Pawłowicach ( villula Paulowicz ), 29.11.1321 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 29.11.1321 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bernard ks. Śląska i pan na Książu, opiekun swego młodszego brata Bolka stwierdza, że Racław z żoną Jadwigą sprzedali Janowi opatowi cystersów w Henrykowie 1 wolny łan z 2 ogrodami w Skalicach ( Scaliz ) i 3/4 wolnego łanu z ogrodem w Pawłowicach ( villula Paulowicz )

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć piesza z kontrasigillum.

Uwagi:

Druk: SR 4172.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 75