Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Konrad opat cystersów w Henrykowie sprzedaje Agacie wdowie po Teodoryku Smersnider mieszczaninie wrocławskim 6 grzywien czynszu rocznego, 11.07.1325 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 11.07.1325 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Konrad opat cystersów w Henrykowie sprzedaje Agacie wdowie po Teodoryku Smersnider mieszczaninie wrocławskim 6 grzywien czynszu rocznego

Miejsce wystawienia/wydania: Henryków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Uwagi:

Druk: SR 4448.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 81 b