Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy sprzedaje braciom Mikołajowi i Henrykowi z Wojcieszowa ( Woycechsdorph ) mieszczanom legnickim i ich dziedzicom 2 małdraty jęczmienia czynszu rocznego z 1 łana położonego między kościołem Św. Mikołaja a pastwiskami ciągnącymi się z Legnicy do Chojnowa ( Hainow ), 21.01.1314 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:30 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:30 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 21.01.1314 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław ks. Śląska i pan Legnicy sprzedaje braciom Mikołajowi i Henrykowi z Wojcieszowa ( Woycechsdorph ) mieszczanom legnickim i ich dziedzicom 2 małdraty jęczmienia czynszu rocznego z 1 łana położonego między kościołem Św. Mikołaja a pastwiskami ciągnącymi się z Legnicy do Chojnowa ( Hainow )

Miejsce wystawienia/wydania: Legnica

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć piesza.

Uwagi:

Druk: SR 3387.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 174