Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Brdów (św. Wojciecha), Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, nadaje księżnej mazowieckiej, Annie, zamek w Kole, miasta Koło i Brdów wraz ze wsiami w zamian za miasto Sochaczew, 06.02.1476 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 06.02.1476 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, nadaje księżnej mazowieckiej, Annie, zamek w Kole, miasta Koło i Brdów wraz ze wsiami w zamian za miasto Sochaczew

Miejsce wystawienia/wydania: Sochaczew

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Świadkowie: a) Mathia de Bnyn [ Maciej z Bnina ]; b) Nicolao de Cuthno [ Mikołaj z Kutna ]; c) Andrea de Crethkow Juniwladislaviensi [ Andrzej z Kretkowa ]; d) Groth de Nowemyasto Rawensi [ Grot z Nowego Miasta ]; e) Paulo Jasyensky [ Paweł Jasieński ]; f) Johanne de Opporow Brestensi [ Jan z Oporowa ]; g) Nicolao de Opporow [ Mikołaj z Oporowa ]; h) Mathia de Sluzewo [ Maciej ze Służewa ].

Uwagi:

Kopia.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: MK t. 12 k. 221