Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Oporów (św. Marcina), Podział dóbr ojcowskich, matczynych i królewskich, między braćmi Andrzejem, kanonikiem włocławskim i Janem, kasztelanem kruszwickim Oporowskimi, 04.06.1508 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.06.1508 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Podział dóbr ojcowskich, matczynych i królewskich, między braćmi Andrzejem, kanonikiem włocławskim i Janem, kasztelanem kruszwickim Oporowskimi

Miejsce wystawienia/wydania: Nowogródek

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Świadkowie: a) Nicolao Firley de Dambrowicz [ Mikołaj Firlej z Dąbrowicy ]; b) Joanne de Lassko [ Jan Łaski z Łaska ]; c) Cristophoro de Schidlowyecz [ Krzysztof Szydłowiecki ]; d) Petro Thomicki [ Piotr Tomicki ]; e) Raphele de Leschno [ Rafał Leszczyński ]; f) Joanne Swierczowski [ Jan Świerczowski ]; g) Stanislao Tarlo [ Stanisław Tarło ].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: MK t. 23 k. 412 – 415.