Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Oporów (św. Marcina), Jan z Oporowa, kasztelan brzeski i starosta kruszwicki, sprzedał czynsz w wysokości 20 flor. Rocznie z Oporowa i Świechowa w ziemi łęczyckiej za 400 flor. Maciejowi Drzewickiemu, biskupowi włocławskiemu, i jego kapitule, 28.09.1518 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.09.1518 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan z Oporowa, kasztelan brzeski i starosta kruszwicki, sprzedał czynsz w wysokości 20 flor. Rocznie z Oporowa i Świechowa w ziemi łęczyckiej za 400 flor. Maciejowi Drzewickiemu, biskupowi włocławskiemu, i jego kapitule

Miejsce wystawienia/wydania: Łęczyca

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Kopia.; Akta urzędowe

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: Acta Grodzkie Łęczyckie, t. 12 k. 591 – 592.