Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Oporów (św. Marcina), Zygmunt I, król polski, pozwala Janowi z Oporowa, kasztelanowi brzeskiemu, na czynsz roczny 20 flor. Maciejowi z Drzewicy, biskupowi włocławskiemu, od sumy 400 flor. Ciążącej na dobrach dziedzicznych w Oporowie i Świechowa na okres 3 lat, 04.03.1519 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.03.1519 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt I, król polski, pozwala Janowi z Oporowa, kasztelanowi brzeskiemu, na czynsz roczny 20 flor. Maciejowi z Drzewicy, biskupowi włocławskiemu, od sumy 400 flor. Ciążącej na dobrach dziedzicznych w Oporowie i Świechowa na okres 3 lat

Miejsce wystawienia/wydania: Piotrków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

1. Kopia.; 2. Reg.: MRPS, t IV vo. I s. 1519 nr 2922.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: MK t. 34 k. 26.