Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Oporów (św. Marcina), Andrzej z Oporowa, wojewoda łęczycki, oświadczył, że Hieronimowi synowi kasztelana wiślickiego, Mikołaja z Oporowa, daje połowę swoich dóbr w mieście Oporowie razem z wsiami do niego należącymi, zastrzegając korzystanie z ich plonów do końca życia, a po śmierci, jeśli nie będzie miał potomka, Hieronim ma wypłacać z tych dóbr 1000 złp. Swemu ojcu Mikołajowi, 15.10.1540 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 15.10.1540 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Andrzej z Oporowa, wojewoda łęczycki, oświadczył, że Hieronimowi synowi kasztelana wiślickiego, Mikołaja z Oporowa, daje połowę swoich dóbr w mieście Oporowie razem z wsiami do niego należącymi, zastrzegając korzystanie z ich plonów do końca życia, a po śmierci, jeśli nie będzie miał potomka, Hieronim ma wypłacać z tych dóbr 1000 złp. Swemu ojcu Mikołajowi

Miejsce wystawienia/wydania: Łęczyca

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Kopia.; Akta urzędowe

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: Acta Grodzkie Łęczyckie, t. 25 k. 292.