Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Wielgomłyny (św. Stanisław bp i m.), Jakub z Dębna, kasztelan krakowski, Jan Amor Tarnowski, wojewoda krakowski, Jan z Pilicy, wojewoda ruski i Dobiesław z Kurozwęk, wojewoda lubelski, na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka nakazują wieczyste milczenie konwentowi wielgomłyńskiemu w sporze o 16 grzywien czynszu między Piotrem Szafrańcem, dziedzicem wsi Olesna a Jakubem, przeorem w Wielgomłynach, ponieważ w dokumentach nie znajduje się żaden zapis w tej sprawie, 29.11.1490 r.

Wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 29.11.1490 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jakub z Dębna, kasztelan krakowski, Jan Amor Tarnowski, wojewoda krakowski, Jan z Pilicy, wojewoda ruski i Dobiesław z Kurozwęk, wojewoda lubelski, na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka nakazują wieczyste milczenie konwentowi wielgomłyńskiemu w sporze o 16 grzywien czynszu między Piotrem Szafrańcem, dziedzicem wsi Olesna a Jakubem, przeorem w Wielgomłynach, ponieważ w dokumentach nie znajduje się żaden zapis w tej sprawie

Miejsce wystawienia/wydania: Piotrków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Świadkowie: a) Strassio de Bialaczow [ Strasz z Białaczowa ]; b) Johanne de Thyczin [ Jan z Tyczyna ]; c) Petro Fyebron de Corithnicza [ Piotr Fiebron z Korytnicy ]; d) Martino Kunraczki de Piechowicze [ Marcin Kunracki z Piechowic ].

Uwagi:

Kopia w transumpcie króla Jana Olbrachta z 12 III 1497 r.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: MK t. 16, s. 33.