Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, rozstrzyga spór między klasztorem Św. Wincentego we Wrocławiu a owczarzem Stankiem, zobowiązując go do płacenia wiardunku dziesięciny z Cesarzowic (Czesarowicz), 31.03.1348 r.

Wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 31.03.1348 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, rozstrzyga spór między klasztorem Św. Wincentego we Wrocławiu a owczarzem Stankiem, zobowiązując go do płacenia wiardunku dziesięciny z Cesarzowic (Czesarowicz)

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć oficjała.

Uwagi:

Druk: Reg. Śl. I, nr 718.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 67 nr 265 (293)