Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, oznajmia, że Jan Konoplat, notariusz kapituły wrocławskiej, pełnomocnik klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu i patron kaplicy św. Marcina, wniósł oskarżenie przeciwko magistrowi Janowi de Reichenbach o nie wykonywanie zaleceń sądu konsystorskiego, dotyczących zburzenia budynku i muru, wzniesionych na terenie należącym do kaplicy Św. Marcina, 09.10.1349 r.

Wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.10.1349 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, oznajmia, że Jan Konoplat, notariusz kapituły wrocławskiej, pełnomocnik klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu i patron kaplicy św. Marcina, wniósł oskarżenie przeciwko magistrowi Janowi de Reichenbach o nie wykonywanie zaleceń sądu konsystorskiego, dotyczących zburzenia budynku i muru, wzniesionych na terenie należącym do kaplicy Św. Marcina

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Uwagi:

Druk: Reg. Śl. II, nr 140.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 67 nr 277 (305)