Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Bolko, ks. Śląska, pan Książa i Ziębic, oznajmia, że nie będzie rościł żadnych pretensji do lasów koło Henrykowa (Heinrichow), nadanych cystersom w Henrykowie przez jego poprzedników, 28.01.1334 r.

Wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.01.1334 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolko, ks. Śląska, pan Książa i Ziębic, oznajmia, że nie będzie rościł żadnych pretensji do lasów koło Henrykowa (Heinrichow), nadanych cystersom w Henrykowie przez jego poprzedników

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia z kontrasigillum.

Uwagi:

Druk: SR 5297.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 60 (90)