Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą swej żony Katarzyny, brata Władysława i synów Wacława i Ludwika, cystersom w Lubiążu prawo patronatu nad kościołem w Rokitnicy (Rochlycz), 01.03.1329 r.

Wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 01.03.1329 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław, ks. Śląska i pan Legnicy, nadaje za zgodą swej żony Katarzyny, brata Władysława i synów Wacława i Ludwika, cystersom w Lubiążu prawo patronatu nad kościołem w Rokitnicy (Rochlycz)

Miejsce wystawienia/wydania: Legnica

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia.

Uwagi:

Dokument nr 230 różni się od dokumentu nr 231 wielkością.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 231 (241)