Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Jan, ks. Śląska i pan Ścinawy, stwierdza, że Konrad, mnich lubiąski i kapelan książęcy, w imieniu Jana, opata klasztoru w Lubiążu, zamienił z Janem Tanninberg wieś Gaworzyce (Quaricz) na Jastrzębie (Jastrsam), 21.01.1334 r.

Wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 21.01.1334 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan, ks. Śląska i pan Ścinawy, stwierdza, że Konrad, mnich lubiąski i kapelan książęcy, w imieniu Jana, opata klasztoru w Lubiążu, zamienił z Janem Tanninberg wieś Gaworzyce (Quaricz) na Jastrzębie (Jastrsam)

Miejsce wystawienia/wydania: Góra

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia.

Uwagi:

Dokument nr 255 różni się od dok. Nr 256 wielkością.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 255 (265)