Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Świdnica (Święty Krzyż), Wymienieni ławnicy miasta Świdnicy stwierdzają, że Małgorzata Kornerynne sprzedała zakonnicom Katarzynie de Wytericz i Małgorzacie Cete ½ swojego domu koło klasztoru dominikanów w Świdnicy., 12.03.1350 r.

Wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.03.1350 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wymienieni ławnicy miasta Świdnicy stwierdzają, że Małgorzata Kornerynne sprzedała zakonnicom Katarzynie de Wytericz i Małgorzacie Cete ½ swojego domu koło klasztoru dominikanów w Świdnicy.

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie wójta i ławy.

Uwagi:

Druk: Reg. Śl. II, nr 268.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 117 nr 8 (7)